ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28 KAI ΠΕ30 ΣΕ ΣΜΕΑΕ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΣΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περισσότερα

Σ. Μαρτίνου:«Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα του Δημοτικού σχολείου»(της Γλώσσας, των Κοινωνικών Επιστημών [Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Φυσική Αγωγή], της Αισθητικής Αγωγής, των Φυσικών Επιστημών, των Ξένων Γλωσσών, των Μαθηματικών και των ΤΠΕ, που δόθηκαν για το σχολικό έτος 2019-20.

Περισσότερα

Υπενθύμιση επιμορφωτικής συνάντησης– Εργαστηριακού Σεμιναρίου ειδικής Διδακτικής – Μεθοδολογίας για τους/τις Φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου, επιστημονικής αρμοδιότητας της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, για το Πρόγραμμα Σπουδών των φιλολογικών μαθημάτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, σχολικού έτους 2019-2020 – Βιωματικά Εργαστήρια

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28 και ΠΕ30 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Περισσότερα