Ι.Α. Ραμουτσάκη: Σημειώσεις για για την Τριμερή οργάνωση των κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών /μαθητριών, με εστίαση στα φιλολογικά μαθήματα, για τη διατύπωση των αντίστοιχων ερωτήσεων κατανόησης, ερμηνείας, κριτικής/συγκριτικής προσέγγισης- παραγωγής λόγου

Περισσότερα

Ι. Α.Ραμουτσάκη : Αποστολή Σημειώσεων για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών ΑμΕΑ και ειδικών περιπτώσεων και σχετικής Εγκυκλίου για την προφορική εξέταση μαθητών/μαθητριών, κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Περισσότερα

Πλήρωση θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Περισσότερα

21-05-19 Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και 57 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Σε συνέχεια του από 23-4-2019 Δελτίου Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 814

Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ για την κάλυψη κενούμενης θέσης στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»

Προσκαλούμε Τους/τις εγγεγραμμένους/ες στους κυρωμένους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων

Περισσότερα