Πλήρωση θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Περισσότερα

21-05-19 Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και 57 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Σε συνέχεια του από 23-4-2019 Δελτίου Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 814

Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ για την κάλυψη κενούμενης θέσης στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»

Προσκαλούμε Τους/τις εγγεγραμμένους/ες στους κυρωμένους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων

Περισσότερα

Ε. Βιδάκη, Γ. Γρηγοράκης, Α. Φιλιππάκη: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών του 26ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε διασχολική επιμορφωτική ημερίδα με θεματικό άξονα: » Προσφυγόπουλα και σχολική ένταξη- Διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον»

Περισσότερα