Ε. Βιδάκη, Μ. Καδιανάκη, Ν. Καρατάσος – Πρόσκληση εκπαιδευτικών της Δ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων του νομού Ρεθύμνου σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Η αξιολόγηση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο»