Ι. Ραμουτσάκη – Ενημέρωση συναδέλφων για τον 5οΠαγκρήτιο Διαγωνισμό Δημοσιογραφικών Δεξιοτήτων 2018-2019