13-11-18 Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23,

Περισσότερα

8-11-2018. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ,ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

08-11-18 Προσλήψεις 250 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό

Περισσότερα

Αποτελέσματα εκλογών 7ης Νοεμβρίου 2018 για το ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π∆ 1/2003 (άρθρο 29) οι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα

Περισσότερα

Αποτελέσματα εκλογών 7ης Νοεμβρίου 2018 για το ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π∆ 1/2003 (άρθρο 29) οι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα

Περισσότερα