ΣΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Εργαστηριακό σεμινάριο_Φτιάξε ένα μουσικό κουτί προγραμματίζοντας με Python τον υπολογιστή τσέπης Raspberry Pi_Συμμετέχοντες

Έγγραφο