ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης κριτών για τους 2ους Παγκρήτιους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης 2018, στις 15-3-18 και 20-3-18. Δήλωση συμμετοχής.

Έγγραφο