ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Προώθηση Ενημέρωσης – Πρόσκληση Συμμετοχής: 2οι Παγκρήτιοι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης, σχολ. έτ. 2017-18 (26 -28 Απριλίου 2018 στο Ρέθυμνο)

Έγγραφο