ΣΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Ανακοινοποίηση: Συσκέψεις εκπαιδευτικών πληροφορικής για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου– Σχ. έτος 2017-18

Έγγραφο