ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Διερευνητικές – Ανακαλυπτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις και Συνεργατική Μάθηση – Διδακτικές εφαρμογές στη Γλώσσα της Πρώτης Δημοτικού»

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ- Συναντήσεις προγραμματισμού σχολικής χρονιάς για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα σχολεία επιστημονικής μου ευθύνης της περιοχής Σητείας

Έγγραφο

Περισσότερα

Πρόσληψη Αναπληρωτρίας για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο ΣEΠ Ηρακλείου

Πρόσληψη Αναπληρωτρίας Πλήρους Ωραρίου για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο αγγλόφωνο τμήμα της Δ.Ε. του ΣEΠ Ηρακλείου, για το

Περισσότερα