ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΜΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Δίωρη Επιμορφωτική συνάντηση για την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο

Έγγραφο