ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ενημέρωση των συναδέλφων από τη Σχολική Σύμβουλο, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, για τη διοργάνωση της 1ης Περιφερειακής Μαθητιάδας Κρήτης

Έγγραφο