ΣΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 12 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Πίνακας συμμετεχόντων στο Διήμερο εργαστηριακό σεμινάριο «Σχεδιασμός και αυτόματη βαθμολόγηση μαθητικών τεστ και εργασιών με χρήση ΤΠΕ

Έγγραφο