ΣΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 12 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Διήμερο εργαστηριακό σεμινάριο – Σχεδιασμός και αυτόματη βαθμολόγηση μαθητικών τεστ και εργασιών με χρήση ΤΠΕ

Έγγραφο