ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Ενδοσχολικό Σεμινάριο στο 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου για διδακτική, διαχείριση ύλης και αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων σχολ. έτους 2016- 17

Έγγραφο