ΣΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- «Συμμετέχοντες – Σεμινάριο για την Υπολογιστική Σκέψη και τον Προγραμματισμό Υπολογιστικών Συσκευών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση»

Έγγραφο