ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Διδασκαλία ολόκληρου μυθιστορήματος στην τάξη. Υποστηρικτικό υλικό-πρόταση διδασκαλίας από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Β. Καλοκύρη

Έγγραφα