ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Πρόσκληση σε δειγματική διδασκαλία στο 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου στο μάθημα της Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου

Έγγραφο