ΣΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Ενημέρωση των Διευθυντών των σχολείων για το ζήτημα της χορήγησης απαλλαγής από τα Θρησκευτικά

Έγγραφο και συνοδευτικά αρχεία