ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:  «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 – 45 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΑΡΟΜΕΝΗ ΕΠΙΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ