ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ:ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 8:15-14:00 ΑΙΘ.: ΚΑΣΤΕΛΑΚΗ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ