Ειδική Αγωγή

Χρήσιμες Συνδέσεις

Π.Ε.Σ.Ε.Α. – Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α – Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ειδική Αγωγή

 

Νομοθεσία

 

Σχετικά έγγραφα

 • pdf NOMOΣ 3848-2010
  NOMOΣ 3848-2010: Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις
  File size: 235 KB Downloads: 165
 • pdf NOMOΣ 3699-08
  NOMOΣ 3699-08: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  File size: 203 KB Downloads: 187
 • pdf NOMOΣ 1143-81
  NOMOΣ 1143-81: Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων (Έχει καταργηθεί με νεώτερους νόμους)
  File size: 2 MB Downloads: 128
 • pdf NOMOΣ 3794-09
  NOMOΣ 3794-09: Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. (άρθρο 39 παρ. 4 πρόσληψη εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%))
  File size: 168 KB Downloads: 124
 • pdf NOMOΣ 3528-07
  NOMOΣ 3528-07: Νέος Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων
  File size: 451 KB Downloads: 140
 • pdf NOMOΣ 3467-06
  NOMOΣ 3467-06: Επιλογή Στελεχών
  File size: 324 KB Downloads: 131
 • pdf NOMOΣ 3194-03
  NOMOΣ 3194-03: Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων - Θέματα Ειδικής Αγωγής
  File size: 97 KB Downloads: 160